Taşınmazın İcradan Satışı

Alacaklının talebi üzerine borçlunun taşınmazı, borcun ödenmemesi durumunda icradan satışa çıkartılabilir. Bu, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için son çarelerden biridir.

Eksper Değerlendirmesi

Satışa çıkarılacak taşınmaz için bir eksper tarafından değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda taşınmazın piyasa değeri belirlenir ve bu değer üzerinden satışa sunulur.

İhale Yoluyla Satış

Taşınmaz, genellikle açık artırma yöntemiyle satılır. İlk ihalede taşınmazın eksper değerinin %60’ında alıcı çıkmazsa, ikinci bir ihaleye çıkartılır. İkinci ihalede de alıcı çıkmazsa, alacaklı taşınmaza teklifte bulunabilir.

Satış Bedelinin Dağıtımı

Elde edilen satış bedeli, ilk olarak icra masraflarını karşılamak üzere kullanılır. Ardından alacaklının alacağı ödenir. Eğer bir miktar para artarsa, bu miktar borçluya iade edilir.

Ankara İcra Avukatının Rolü

Taşınmazın icradan satışı süreci, hukuki ve bürokratik işlemlerle dolu karmaşık bir süreçtir. Özellikle taşınmazın değerinin doğru belirlenmesi, ihale süreçlerinin takibi ve satış bedelinin dağıtımı gibi konularda uzman bir avukatın rehberliği büyük önem taşır. Ankara icra avukatı, bu sürecin her aşamasında hem alacaklının hem de borçlunun haklarını koruyarak, sürecin adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Ayrıca, taşınmazın icradan satışı sürecinde olası hataların veya usulsüzlüklerin önüne geçmek için avukatın desteği kritik bir rol oynar.

Taşınmazın icradan satışı, hem alacaklı hem de borçlu için hassas bir süreçtir. Bu süreçte Ankara icra avukatı gibi uzman bir avukatın desteği, sürecin daha şeffaf, hızlı ve adil bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. Alacaklının alacağını en kısa sürede tahsil edebilmesi ve borçlunun haklarının korunabilmesi için avukat desteği şarttır.

İcra Yoluyla Taşınmaz Satışı: Adımlar, Süreçler ve Ankara İcra Avukatının Rolü

1. İcra Takibi Başlatılması

İcra takibi, alacaklının borçludan alacağını tahsil edebilmek için icra dairesine başvurarak başlattığı bir süreçtir. Borç belgelendirilmişse, doğrudan icra takibi başlatılabilir.

2. Tebligatlar ve İtiraz Süreçleri

Borçlu, icra takibine ilişkin tebligatları aldığında, belirli bir süre içinde itiraz edebilir. Eğer borçlu itiraz ederse, alacaklı, itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurmalıdır.

3. Taşınmazın Haczi

Borçlu, borcunu ödemediğinde ve itiraz süresi geçtiğinde, alacaklı taşınmazın haczi için icra dairesine başvurabilir. Bu, taşınmazın satışa çıkarılarak borcun tahsil edilmesi anlamına gelir.

4. Eksper Değerlendirmesi ve İhale İlanı

Taşınmazın gerçek değerini belirlemek için bir eksper atanır. Eksperin belirlediği değer üzerinden taşınmazın satış ilanı verilir.

5. İhale Süreci

Taşınmazın satışı genellikle açık artırma yoluyla yapılır. İlk ihalede eksper değerinin %60’ında alıcı çıkmazsa ikinci bir ihale yapılır.

6. Satışın Tamamlanması ve Bedelin Dağıtımı

Taşınmaz satıldığında, elde edilen bedel öncelikle icra masraflarını karşılamak için kullanılır. Ardından kalan miktar alacaklıya ödenir. Eğer bir bakiye kalırsa, bu borçluya iade edilir.

Ankara İcra Avukatının Kritik Rolü

İcra süreçleri, özellikle taşınmazın satışıyla ilgili konularda, hukuki ve teknik bilgi gerektiren karmaşık işlemler içerir. Ankara icra avukatı, bu süreçlerde alacaklının haklarını koruma altına alarak işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Avukat, hem hukuki itirazların hem de teknik konuların üstesinden gelmek için gereken bilgiye sahiptir. Taşınmazın değerinin doğru belirlenmesi, ihale süreçlerinin doğru takip edilmesi ve satış bedelinin adil bir şekilde dağıtılması için avukatın rehberliği büyük önem taşır.

İcra yoluyla taşınmaz satışı sürecinde, alacaklının haklarını korumak ve sürecin doğru ilerlemesini sağlamak için Ankara icra avukatı‘nın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Özellikle karmaşık hukuki meselelerde ve teknik işlemlerde avukatın bilgisi ve deneyimi, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.