İSTANBUL MİRAS AVUKATI

İstanbul miras avukatı olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye çapında faaliyet göstermekteyiz. İstanbul miras avukatı olarak miras hukuku alanında yapılan çalışmalar farklılık göstermektedir. Miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklar İstanbul miras avukatı tarafından çözüme kavuşturulmaktadır. Miras hukukunun konusunu oluşturan olaylar hakkında çoğu kişi bilgi sahibi olmayabilir. Bu doğrultuda İstanbul miras avukatı olarak kişilerin hak ve yükümlülükleri hakkında müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Bu konuların başında ise vasiyetname işlemi gelmektedir.
Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi adına birtakım şekil şartları mevcuttur. Yapılabilecek olan tek bir hata dahi vasiyetnameyi geçersiz hale getirebilecektir. Vasiyetnamenin nerede düzenlendiği, kaç şahit olduğu, şahitlerin gerekli özelliklere sahip olup olmadığı miras hukuku bakımından son derece önem arz etmektedir. Ayrıca murisin ölmeden önce herhangi bir vasiyetname düzenleyip düzenlemediği de mirasçılar tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Muris tarafından eğer noterde vasiyetname düzenlenmiş ise bunu öğrenmek daha kolaydır. Zira muris öldükten sonra ölüm kaydı sisteme işlenmektedir. Ölüm kaydı sisteme işlenen murisin vasiyetname çıkarmış olduğu notere bildirim gitmektedir. Bu bildirim alındıktan sonra ilgili Noterlik tarafından vasiyetname en yakın sulh hukuk mahkemesine gönderilmektedir. Noterlik tarafından bunun yapılması amacı vasiyetnamenin açılmasıdır.
Vasiyetnamenin açılması işlemi mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Vasiyetname açılmak üzere kendisine gelen mahkeme ilk iş olarak dosyaya esas numarası vermektedir. Akabinde tüm mirasçıların mernis sisteminde görünen adreslerine tebligat göndermektedir. Bu tebligatta duruşma günü bildirilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne çağrılan mirasçılara vasiyetname okunur. Okunan vasiyetnameye karşı bir diyecekleri olup olmadığı ve var ise bu konuda dava açmaları gerektiği bildirilir. Vasiyetnamenin gerçeği yansıtmaması veya başka bir sebeple itiraz etmek isteyen mirasçıların süresi içinde dava açması gerekmektedir. Süresi içinde dava açılmaması halinde mirasçılar itiraz haklarını kaybetmektedirler. Bu nedenle bizimle iletişime geçmeniz hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

İstanbul Miras Avukatı Hizmetleri

İstanbul miras avukatı olarak verilen hizmetler şunlardır:

 • Mirasın reddi davalarının açılması ve takibi,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davalarının açılması ve takibi,
 • Muris muvazaası davaları,
 • Veraset ilamı alınması işlemi,
 • Mal kaçırma davaları açılması ve takibi,
 • Mirasın hükmen reddi davaları açılması ve takibi,
 • Tenkis davası,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Vasiyetnamenin açılması konulu davalar,
 • Miras intikal işlemlerinin yapılması ve takibi

İstanbul miras avukatı olarak yukarıda sayılan hizmetler tarafımızca yerine getirilmektedir. Miras hukuk alanında İstanbul miras avukatı ile çalışılması telafisi güç zararların önlenmesi adına önem arz etmektedir. Lakin her somut olay birbirinden farklı özellikler barındırmaktadır. İstanbul miras avukatı olarak her durum ve şarta göre yol izlenmektedir. Böylelikle müvekkillerimizin hak kayıplarının önüne geçilmektedir. Miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklarınız hakkında aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden İstanbul miras avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Miras Avukatı İletişim Bilgileri: ‪0533 465 36 96‬

Makalelerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?