İstanbul vatandaşlık avukatı olarak çifte vatandaşlık konusunda bilgi almak, vatandaşlık kazanma konusunda danışmak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz. Günümüzde sıkça karşılaşılan bu kavramlar Milletlerarası Özel Hukuk alanında düzenleme altına alınmıştır. Konu ile alakalı 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununa bakılmasında yarar olduğunu belirtiyoruz.

Vatandaşlığın kazanılması halleri Türk Vatandaşlık Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunları iki başlık altında inceleyebiliriz. İlk olarak vatandaşlığın aslen kazanılması halleri ikinci olarak vatandaşlığın sonradan kazanılması hallerinden bahsedeceğiz.

Vatandaşlığın Aslen Kazanılması

Vatandaşlığın aslen kazanılması halleri Türk Vatandaşlık Kanunu madde 6 ve 8 arasında düzenlenmiştir. Önemle belirtelim ki vatandaşlığın aslen kazanılması halleri doğum anından itibaren hüküm ve sonuç doğurmaktadır.  Aslen kazanılmayı da iki başlığa ayırarak inceleyebiliriz. Bunlardan ilki vatandaşlığın soybağı esasına dayalı olarak kazanılmasıdır. Bu tür kazanılma Türk Vatandaşlık kanunu madde 7’de düzenlenmiştir. Buna göre:

MADDE 7 – (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Vatandaşlığın diğer aslen kazanılma yolu ise doğum yeri esasına dayalı olarak vatandaşlığın kazanılmasıdır. Bu da yukarıda belirttiğimiz gibi doğum anından itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Bu şekilde vatandaşlığın kazılması da Türk Vatandaşlık Kanunu madde 8’de hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

MADDE 8 – (1) Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

(2) Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Belirtilen hallerden birine sahipseniz ve ayrıca Türk vatandaşı olmak istiyorsanız İstanbul vatandaşlık avukatından hukuki destek almanızı öneririz.

Türk vatandaşlığı doğum yeri veya soybağı esaslarına göre kazanılamıyorsa sonradan kazanılma yollarından birine başvurulabilir. Daha detaylı bilgi almak ve süreci titizlikle yürütmek adına İstanbul vatandaşlık avukatından destek alınız. Ayrıca vatandaşlığın sonradan kazanılma yolları da ikili başlığa ayrılmaktadır. Bunlardan ilki seçme hakkının kullanılması yolu; diğeri ise yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması yoludur.

Seçme Hakkının Kullanılması Yolu İle Vatandaşlık

Seçme hakkının kullanılması yolunda İçişleri Bakanlığının kararı bildirici niteliktedir. İdarenin burada takdir yetkisi yoktur, bağlı yetkisi vardır. Ayrıca bu yol Türk Vatandaşlık Kanunu’nda 21. Ve 42. Maddelerde düzenleme altına alınmıştır. İlgili maddelerden 42. Madde özel bir hüküm olarak kabul edilmektedir. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşlarına tanınan vatandaşlık kazanma yolu madde metninde ele alınmıştır. Buna göre:

MADDE 21 – (1) 27’nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

MADDE 42 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Yetkili Makam Kararı İle Vatandaşlık

Sonradan kazanmanın diğer yolu olan yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kazanılması halleri beş başlık altında incelenmektedir. Buna göre:

  1. Genel yolla Türk vatandaşlığının kazanılması (TVK m.11)
  2. İstisnai vatandaşlık (TVK m.12)
  3. Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması
  4. İkamet şartına bağlı olmaksızın (TVK m.13, 43)
  5. İkamet şartına bağlı olarak (TVK m.14)
  6. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması (TVK m. 16)
  7. Evlat edinme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması (TVK m.17)

Bu yollarda idarenin takdir yetkisi vardır. Yani bir kimse yukarıdaki yollardan birini kullanmak istemekte ve şartlarını sağlamaktaysa kesin olarak Türk vatandaşlığına alınacaktır gibi bir durum söz konusu değildir. İdarenin bu konuda şartları sağlayan kişileri vatandaşlığa almama gibi bir hakkı söz konusudur. Belirtmekte yarar vardır ki kanunda evlat edinme yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Fakat bu yol da sonradan kazanılma şeklinde vatandaşlık kazanmayı sağlamaktadır. Bu sebeple bu yolu da sonradan kazanılma başlığı altında ele almış bulunmaktayız. Genel olarak kişiler evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmaktadırlar. Ancak bu yolun da belli birtakım şartları mevcuttur. Vatandaşlığınızı doğru bir şekilde kazanmak ve olası kaybetme ihtimallerini göze almamak adına İstanbul vatandaşlık avukatından hukuki süreçte destek alınması gerekmektedir. Bu noktada en iyi sonuca ulaşmak adına İstanbul vatandaşlık avukatı ile iletişime geçiniz. İletişim bilgilerine www.istanbulavukati.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.