istanbul iş hukuku avukatı

İstanbul İş Hukuku Avukatı

İstanbul iş hukuku avukatı olarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye çapında işçi ve işveren müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. İlgili yazımızda İstanbul iş avukatı olarak iş hukukundan kaynaklı olan davalar aşağıda kısaca belirtilmiştir. Bu doğrultuda ilgili davaların tümü ve iş hukukundan kaynaklı olan uyuşmazlıkların tamamı İstanbul iş hukuku avukatı tarafından yerine getirilmektedir.

İş hukukunun konusuna giren belirli başlı dava türleri:

İşe İade Davası

İş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı ve geçerli nedene dayanmaksızın feshedilmesi sonucunda 4857 sayılı Kanun ile işçiye işe iade davası açma hakkı tanınmıştır. Bu bağlamda iş akdi haksız ve geçersiz olarak feshedilen işçi, 4857 sayılı Kanun’da belirtilen koşulları sağladığı halde işe iade davası ile işine geri dönme imkanına sahiptir. Ancak işe iade davası açılmadan önce işçinin arabuluculuğa başvurması zorunlu olup; bu bir dava şartıdır. Dolayısıyla arabuluculuğa başvurulduktan sonra anlaşamama durumunun söz konusu olması halinde kanunda belirtilen şartların varlığı halinde işe iade davası açılabilecektir. İşe iade davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-İşçilik Alacakları

4857 sayılı Kanun ile işçiye birtakım işçilik hak ve alacakları tanınmıştır. Bu bağlamda kimi durumlarda iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda, kimi durumlarda ise iş akdi devam ederken de işçi adına doğan işçilik hak ve alacakları söz konusu olabilecektir. İş Kanununda düzenlenen işçiye tanınan işçilik hak ve alacakları bakımından belirli şartların gerçekleşmesiyle birlikte kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücret alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı ve hafta tatili ücret alacağının işveren tarafından işçiye sağlanması gerekmektedir. İşçilik alacakları hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası 

5510 sayılı Kanuna göre; aralarında iş ilişkisi bulunan çalışan ve işverenin, işverene ait iş yerinde veya iş gerekliliği nedeniyle çalışanda meydana gelen yaralanmalar veya ölüme neden olan olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir. Meydana gelen yaralanma veya ölümün iş kazasından kaynaklı olduğu hallerde işverenin tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Önemli olan iş kazasının şartlarının oluşması olup; şartların mevcudiyeti halinde işveren aleyhine tazminat davası açılabilecektir. İş kazasından kaynaklı tazminat davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası

5510 sayılı Kanuna göre; aralarında iş ilişkisi bulunan çalışan ve işverenin, işverene ait işin sürekli yürütülmesi sebebiyle, çalışanda ortaya çıkan rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Hangi hastalıkların meslek hastalığı kabul edileceği Kanunda belirtilmekle birlikte meslek hastalığı şartlarının varlığı ile işçide bu hastalıklardan birinin ortaya çıkmasıyla birlikte işveren aleyhine tazminat davası açılabilecektir. Meslek hastalığından kaynaklı tazminat davası hakkında detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatıyla irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işçinin, işverene ait iş yerinde geçen ve sigortalı olduğu halde işverence Kuruma bildirilmeyen ve Kurumca da tespit edilemeyen çalışma sürelerinin tespiti için açılan davadır. Sigortalılık hali zorunlu olmasına rağmen sıklıkla sigortalıların kuruma bildirilmemesi yahut prim gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Hal böyle olunca, işçiyi (çalışanı) korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla işverenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi neticesinde işçi hizmet tespit davası açabilecektir. Hizmet tespit davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

Yukarıda genel olarak sayılan dava türleri hakkında İstanbul iş hukuku avukatı tarafından profesyonel destek sağlanmaktadır. Söz konusu süreçlerin tamamı en başından itibaren tarafımızca takip edilmektedir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına profesyonel destek alınması önem arz etmektedir. İstanbul iş hukuku avukatı olarak hizmet vermekte olan ofisimiz ile aşağıdaki iletişim numarasından irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul İş Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri: ‪0533 465 36 96‬

Makalelerimiz :

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?