İstanbul İş Hukuku Avukatı

İstanbul iş hukuku avukatı olarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye çapında işçi ve işveren müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. İlgili yazımızda İstanbul iş avukatı olarak iş hukukundan kaynaklı olan davalar aşağıda kısaca belirtilmiştir. Bu doğrultuda ilgili davaların tümü ve iş hukukundan kaynaklı olan uyuşmazlıkların tamamı İstanbul iş hukuku avukatı tarafından yerine getirilmektedir.

İstanbul İş Hukuku Avukatının Alanına Giren Belirli Başlı Dava Türleri:

İşe İade Davası

İş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın feshedilmesine iş hayatında sıklıkla karşılaşılmaktadır.  Buna göre de 4857 sayılı Kanun ile işçiye işe iade davası açma hakkı tanınmıştır. Bu bağlamda iş akdi haksız ve geçersiz olarak feshedilen işçi, 4857 sayılı Kanun’da belirtilen koşulları sağladığı halde işe iade davası açabilme hakkına sahiptir. Ve bunun sonucunda da işine geri dönme imkanına sahiptir. Ancak işe iade davası açılmadan önce işçinin arabuluculuğa başvurması zorunlu olup; bu bir dava şartıdır. Arabuluculuğa başvurulduktan sonra anlaşamama durumunun ortaya çıkması muhtemel sonuçlardan birisidir. Akabinde kanunda belirtilen şartların varlığı halinde de işe iade davası açılabilecektir.

Burada da hak düşürücü süre kavramı karşımıza çıkmaktadır. Lakin işe iade davası kanunda öngörülen sürede açılmak zorundadır. Aksi halde açılacak olan dava reddedilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına profesyonel destek alınması gerekmektedir. Aksi halde telafisi güç zararların ortaya çıkması muhtemel sonuçlardan birisidir. İşe iade davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-İşçilik Alacakları

4857 sayılı Kanun ile işçiye birtakım işçilik hak ve alacakları tanınmıştır. Bu bağlamda kimi durumlarda iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda, kimi durumlarda ise iş akdi devam ederken de işçi adına doğan işçilik hak ve alacakları söz konusu olabilecektir. Mevcut düzenlemelerin her somut olay bakımından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. İş Kanununda düzenlenen işçiye tanınan işçilik hak ve alacakları bakımından belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücret alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı ve hafta tatili ücret alacağının işveren tarafından işçiye sağlanması gerekmektedir. Sayılan durumların varlığı halinde işçi tarafından işverene karşı dava açılabilecektir.

Ancak burada yine dikkat edilmesi gerekli olan bir diğer husus zamanaşımı konusudur. Bu minvalde açılacak olan türü de önem arz etmektedir. Ayrıca yine iş akdi feshedilmiş ise fesih tarihi de dikkat edilmesi gereken konulardandır. Yapılacak olan değerlendirme sonucunda işçiye ödenmemiş olan ücret alacaklarının tahsili amacıyla dava açılabilecektir. İşçilik alacakları hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası 

5510 sayılı Kanuna göre; aralarında iş ilişkisi bulunan çalışan ve işverenin, işverene ait iş yerinde veya iş gerekliliği nedeniyle çalışanda meydana gelen yaralanmalar veya ölüme neden olan olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir. Meydana gelen yaralanma veya ölümün iş kazasından kaynaklı olduğu hallerde işverenin tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Burada önemli olan iş kazasının şartlarının oluşmasıdır. Bu şartların mevcudiyeti halinde işveren aleyhine tazminat davası açılabilecektir. Konu hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası

5510 sayılı Kanuna göre; aralarında iş ilişkisi bulunan çalışan ve işverenin, işverene ait işin sürekli yürütülmesi sebebiyle, çalışanda ortaya çıkan rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Hangi hastalıkların meslek hastalığı kabul edileceği Kanunda belirtilmekle birlikte meslek hastalığı şartlarının varlığı ile işçide bu hastalıklardan birinin ortaya çıkmasıyla birlikte işveren aleyhine tazminat davası açılabilecektir. Meslek hastalığından kaynaklı tazminat davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul iş hukuku avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

-Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenmiştir. Bu dava; işçinin, işverene ait iş yerinde geçen ve sigortalı olduğu halde işverence Kuruma bildirilmeyen ve Kurumca da tespit edilemeyen çalışma sürelerinin tespiti için açılan davadır. Sigortalılık hali zorunlu olmasına rağmen sıklıkla sigortalıların kuruma bildirilmemesi yahut prim gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Hal böyle olunca, işçiyi(çalışanı) korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla işverenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi neticesinde işçi hizmet tespit davası açabilecektir.

Yine hizmet tespit davası için de zamanaşımı hususunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde açılan davanın reddedilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına profesyonel destek alınması gerekmektedir. Aksi halde telafisi güç zararların ortaya çıkması muhtemel sonuçlardan birisidir. Bu dava türünde zamanaşımı konusu ayrıca dikkatle değerlendirilmelidir. Lakin her somut olay karşısında zamanaşımı hususu da değişkenlik gösterecektir. Hizmet tespit davası hakkında daha detaylı bilgiye tarafımız ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirli başlı olarak sayılan dava türleri hakkında avukatlık ofisimiz tarafından profesyonel destek sağlanmaktadır. Söz konusu süreçlerin tamamı en başından itibaren tarafımızca takip edilmektedir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına profesyonel destek alınması önem arz etmektedir. İstanbul iş hukuku avukatı olarak hizmet vermekte olan ofisimize aşağıda belirtilen iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

İstanbul İş Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri: ‪0533 465 36 96‬

Makalelerimiz :

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?