İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı olarak TCK’da suç olarak tanımlanan fiiller hakkında açılan dosyaların takibi sürecini yürütmekteyiz. Ayrıca suçun mağduru olan taraf adına gerekli olan şikayet başvurularını yapmakta ve soruşturma süreçlerini yürütmekteyiz. Dosyada sanık konumunda bulunmanız halinde suçlamalara karşı savunmaların hazırlanması ve yargılama süreci tarafımızca takip edilmektedir.

Ceza Davaları

Ceza davaları çeşitlilik göstermektedir. Bu davaların çözümü için yapılacak olan savunma kıstasları dikkatli belirlenmesi önemlidir. Zira işlenen suçlar ve verilecek cezalar birden fazla etkene bağlı olarak değişmektedir. Örneğin kaçakçılık ile ilgili bir suçta ele geçirilen eşyaların değeri önem arz etmekte iken; yaralama ile ilgili bir suçta olayın kasıt olması farklı sonuçlar doğurmaktadır. Her suçun maddi ve manevi unsurları farklılık göstermektedir.Ancak hangi suç olursa olsun en önemli manevi unsur kast olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneklendirecek olursak kasten işlenen bir cinayetten kaynaklı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilirken, ihmal sureti ile işlenen bir öldürme suçundan daha az ceza verilmesi ve hatta konuya ve duruma bağlı olarak ceza verilmemesi durumları karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul Ceza Avukatı Önemi

Yani her somut olayın birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda her olay birbirinden farklı özellikler barındırmaktadır. Bu açıklananlar göz önüne alındığında İstanbul Ceza Avukatından profesyonel destek alınması önem arz etmektedir. Bu gibi durumlar hayatın her noktasında karşılaşılan olgulardır.

Suça konu olan olayın oluş şekli dahi sonuca etki etmektedir. Suçun silahla işlenip işlenmediği veya suç işleyenin devlet memuru olup olmaması gibi etkenler verilecek olan cezanın artmasını veya azalmasını direkt olarak etkilemektedir.

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

Türk Ceza Kanununda bazı suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı kılınmıştır. Bazı suçların ise soruşturulması ve kovuşturulması savcılık tarafından resen yani kendiliğinden yapılmaktadır. Soruşturulması şikayete bağlı olan suçlardan bazıları şunlardır:

 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu
 • Dolandırıcılık suçu
 • Basit kasten adam yaralama
 • Taksirle yaralama suçu
 • Tehdit suçu
 • Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 • Hakaret Suçu
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu

Bu sayılan ve şikayete bağlı olan diğer suçlarla ilgili şikayetin suçun işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılması gerekmektedir. Bu altı aylık süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Altı aylık şikayet süresi geçtikten sonra işlenen suç sabit olsa dahi soruşturma yapılma olanağı bulunmamaktadır. İstanbul Ceza Avukatının şikayeti üzerine başlayan soruşturmalarda şikayetten vazgeçme davanın her aşamasında yapılabilecektir.

Düşme Kararı

Ceza Mahkemesinde karar verildikten sonra dahi şikayetten feragat edilebilmektedir. Özetle şikayetten vazgeçme dava dosyasının kesinleşmesine kadar yapılabilecek olup bu halde düşme kararı verilecektir.

Düşme kararı, beraat kararına benzer olsa da küçük farkları bulunmaktadır. Beraat kararında yargılanan sanığın suçsuz olduğuna kanaat getirilmekte olup düşme kararında dava şartı yokluğundan dolayı yargılama sona ermektedir. Yani yargılanan sanık suçlu olsa dahi şikayet olmadığı takdirde düşme kararı verilmektedir.

Anılanların aksine şikayete bağlı olmayan yani savcılık tarafından resen soruşturulan suçlarla ilgili herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olmayan suçlarda şikayetten vazgeçme halinde dahi soruşturma ve kovuşturma devam edecektir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayan suçların cezaları genellikle daha fazladır. Bu nedenle bu suçlarla ilgili İstanbul ceza avukatından hukuki destek alınması çok önemlidir. Zira ceza yargılaması sırasında yapılan en ufak hatanın çok büyük zararları olmaktadır. İstanbul ceza avukatı olarak soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki ceza dosyaları detaylı olarak irdelenmekte ve tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. Savunmanın planlanması ve hazırlanması oldukça önemlidir. Zira ceza dosyasında savunmanın iyi bir İstanbul Ceza Avukatı ile birlikte yapılması hayati önem taşımaktadır.

İstanbul Ceza Avukatı Tanımı

İstanbul Ceza avukatı bilgi ve donanımı gereği kendisini ceza hukuku alanında geliştirmiş ve bu alandaki davalara bakan avukat anlamına gelmektedir. Esasen avukatlık mesleğinde konu ayrımı bulunmamaktadır. Yani bir avukat her konu ile ilgili davaya bakabilmektedir. Ancak hukuk alanında çok fazla konunun bulunması nedeniyle her alanda uzmanlaşılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle avukatlar genellikle spesifik olarak bazı alanlara yönelmekte ve uzmanlaşmaktadır. Ceza avukatı yalnızca ceza davalarına bakabileceği gibi diğer tüm alanlarda da faaliyet gösterebilmektedir.

İstanbul Ceza Avukatı Adında Ayrı Bir Avukatlık Alanı Var Mıdır

İstanbul Ceza Avukatı olarak resmiyette herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere ceza avukatı olarak ceza davaları dışındaki davalara da bakılabilmektedir. Yani hukuk sistemimizde sadece belirli bir alan seçme ve yalnızca bu alanda avukatlık faaliyeti gösterilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

İstanbul Ceza Avukatı Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir Mi

İstanbul ceza avukatı olarak sanık yerine beyanda bulunulması söz konusu değildir. Ceza yargılamasında aksine bir karar bulunmadığı takdirde duruşmalara katılım sağlanması gerekmektedir. Sanığın bizzat duruşmalara katılması ve savunmalarını sunması zorunludur. Sanık tarafından savunma yapıldıktan sonra söz İstanbul Ceza Avukatına verilmektedir. Yani İstanbul Ceza Avukatı sanıktan hemen sonra savunmalarını ayrıca yapmaktadır. Ayrıca sanığın yanında bulunarak her anlamda hukuki ve manevi destek sağlamaktadır. İyi bir ceza avukatı eşliğinde savunma verilmesi son derece önem arz etmektedir.

İstanbul Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir

Hukukumuzda savunma yapılırken herhangi bir sayı sınırlaması yapılmamıştır. Ancak önem arz eden bir husus bulunmakta olup o da menfaat çatışmasıdır. Aralarında çıkar çatışması bulunan kişilerin savunmasının aynı avukat tarafından yapılması hukuka aykırıdır. Uygulamada bu husus bazen gözden kaçmakta ise de başlı başına kararın bozulması sebebidir. Bu nedenle menfaat çatışması bulunmayan dosyalarda çok sayıda kişinin vekilliği üstlenilebilir ise de çıkar çatışması bulunan bir dosyada yalnızca bir kişinin avukatlığı yapılabilmektedir.

İstanbul Ceza Avukatı Hangi Dava ve Konulara Bakar

İstanbul ceza avukatı, ceza kanununda yazan tüm suçlarla ilgili dosyalara bakabilmektedir. Bu kapsamda herhangi bir konu veya dava sınırlaması bulunmamaktadır. Sonuç olarak avukat ihtiyacının doğması halinde İstanbul Ceza Avukatına aşağıdaki iletişim numarasından ve adresinden ulaşabilirsiniz.

Şikayet

Şikayetin bir diğer adı suç duyurusudur. Kişiler tek başına şikayet edebileceği gibi İstanbul Ceza avukatı aracılığıyla da suç duyurusunda bulunabilmektedir. Şikayet başvurusu dilekçesi düzenlenirken tüm hususlar detayı ile izah edilmeli, deliller hızlıca toplanmalı ve savcılığa sunulmalıdır. Şikayetinizde ne kadar haklı olursanız olun doğru dilekçe yazılmaması halinde takipsizlik sonucu ile karşılaşılma ihtimali artmaktadır. Bu nedenle şikayet ederken bu alanda uzman bir avukattan yardım almak son derece önem arz etmektedir. İstanbul ceza avukatı olarak bu başvuru süreci ve takibi tarafımızca yerine getirilmektedir.

Tanık Beyanları

Ceza davalarında kamera kaydı, fotoğraf veya başkaca bir delil bulunmaması ihtimalinde tanık beyanları oldukça önemli hale gelmektedir. Tanıkların ifadeleri mahkeme huzurunda alınmaktadır. Tanık ifadeleri bittikten sonra hakim, savcı ve avukatlar tarafından soru sorulabilmektedir. Soruların yönlendirici değil açıklatıcı olması gerekmektedir. Doğru soruların sorulması savunma için oldukça önemli bir durumdur. Bu nedenle hangi soruların sorulması gerektiği tarafımızca özenle seçilmekte ve tanığa yönetilmektedir. Tanıklar beyanda bulunmadan önce doğru söyleyeceğine dair yemin etmektedir. Eğer ifadelerinde yalan söylediği anlaşılırsa bu durum ortaya çıkarılmakta ve şikayette bulunulmaktadır. Özetle konunun detayları İstanbul ceza avukatı olarak tarafımızca araştırılıp; sonuca etki edecek olan hususlar dikkatle ele alınmaktadır. Bu anlamda İstanbul Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize her konuda hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmetlerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?