İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul boşanma avukatı olarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye çapında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. İlgili yazımızda İstanbul boşanma avukatı olarak boşanma hukukundan kaynaklı olan çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarına aşağıda kısaca değinilmiştir. Bu doğrultuda ilgili davaların tümü ve aile hukukundan kaynaklı olan uyuşmazlıkların tamamı İstanbul boşanma avukatı tarafından yerine getirilmektedir.
4721 sayılı Kanuna göre; boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak veya çekişmeli boşanma davası olarak açılabilmektedir. Buna göre çekişmeli boşanma davası 4721 sayılı Kanunda açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte anlaşmalı boşanma davası olmayan her türlü boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak kabul edilmektedir.

Bu bağlamda çekişmeli boşanma davası:

 

 • Tarafların boşanmanın mali sonuçlarında anlaşamaması,
 • Tarafların boşanma konusunda anlaşamaması,
 • Tarafların anlaşmalı boşanma davası koşullarını sağlamadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilmektedir.

4721 sayılı Kanunda boşanma sebepleri sayılmıştır. Bu doğrultuda çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf boşanma sebeplerinden en az birine dayanmak zorundadır.

4721 sayılı Kanuna göre boşanma sebepleri:

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin sarsılması, şeklinde düzenlenmiştir.

Sayılan boşanma nedenlerinden en az biri boşanma dilekçesinde gösterilerek Aile Mahkemesinde boşanma davası açılabilmektedir. Ayrıca mahkeme tarafların anlaşamadıkları hususlar üzerinde değerlendirme yaparak kararını verir.

Çekişmeli boşanma davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul boşanma avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası

4721 sayılı Kanuna göre; boşanma davası; anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası şeklinde açılabilmektedir. Boşanma iradesinin Mahkeme önünde açıkça beyan edilmesi her iki boşanma davasında ortak olsa dahi iki davanın açılabilme koşulları birbirinden farklıdır. Her iki boşanma davasının şartları ve sonuçları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Buna göre:

4721 sayılı Kanuna göre Anlaşmalı Boşanma Davası açılabilmesi için:

 • -Tarafların en az 1 yıl evli kalmış olması
 • -Tarafların birlikte veya bir eşin diğerinin davasını kabul ederek boşanma iradesi ile mahkemeye başvurulması,
 • -Boşanmanın sonuçları konusunda tarafların anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anılan anlaşmalı boşanma davası koşulları dışında; 4721 sayılı Kanuna göre; tarafların boşanma konusunda anlaşması tek başına yeterli görülmemektedir. Bu bağlamda Hakimin de tarafların anlaştıkları hususları kabul etmesi gerekmektedir.

4721 sayılı Kanunda ‘Evlilik Birliğinin Sarsılması’ başlıklı m. 166/3’de Anlaşmalı Boşanma Davası: ‘…Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz…’  şeklinde düzenlenmiştir.

Anılanlar doğrultusunda; anlaşmalı boşanma davasında; taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin şart ve koşullarını kabul ederek ve aralarında buna yönelik bir protokol hazırlayarak Mahkemeye boşanma iradesi ile başvurmaları gerekir. 4721 sayılı Kanunda sayılan anlaşmalı boşanma koşulları var ise Mahkeme tarafların boşanmasına karar verir. Anlaşmalı boşanma davası hakkında daha detaylı bilgiye İstanbul boşanma avukatı ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirli başlı olarak sayılan dava türleri hakkında İstanbul boşanma avukatı tarafından profesyonel destek sağlanmaktadır. Ayrıca söz konusu süreçlerin tamamı en başından itibaren tarafımızca takip edilmektedir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına profesyonel destek alınması önem arz etmektedir. İstanbul boşanma avukatı olarak hizmet veren ofisimiz ile aşağıda belirtilen iletişim numarasından irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri: ‪0533 465 36 96‬

Hizmetlerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?