İSTANBUL AVUKATININ ROLÜ

İstanbul avukatının rolü davalarda ve icra takiplerinde son derece önem arz etmektedir. Zira uygulamada rastlanılan her davanın özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar karşısında hangi yoldan ilerleneceği ve hangi işlemlerin yapılacağı özenle ve dikkatle seçilmelidir. İstanbul avukatının rolü tam olarak burada karşımıza çıkmaktadır. Zira karşılaşılan uyuşmazlıklarda hangi yolun kullanılacağının belirlenmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Alanında uzman İstanbul avukatına danışılması olası bir hak kaybının önüne geçecektir. Bazı durumlarda sonuca birden fazla yoldan gidilebilmektedir. Örneğin araç değer kaybı bedeli sigorta şirketinden dava yoluyla istenebileceği gibi tahkime de başvuru yapılabilmektedir. Dava yolunun seçilmesi halinde bir takım sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Ülkemizdeki yargılama sürelerinin uzun olması bu sorunların en başında gelmektedir. Ancak sigorta tahkim komisyonuna başvuru yolunun seçilmesi halinde bu süre çok daha kısa olmaktadır. Salt bu örnekten anlaşılacağı üzere İstanbul avukatının rolü çok büyüktür.

Ceza Davalarında

Özellikle ceza davalarında da İstanbul avukatının rolü artmaktadır. Sözlü yargılamanın yapıldığı ceza mahkemelerinde yanlış söylenen bir kelimenin sonuçları çok ağır olmaktadır. Bu nedenle özellikle savunmanın İstanbul avukatı ile birlikte hazırlanması ve duruşmaya beraber katılım sağlanması gereklidir. Sizin önemli olarak görmediğiniz hususlar veya deliller aslında çok önemli olabilmektedir. Duruşma sırasında tanığa sorulan tek bir sorunun bile bütün olayın aydınlatılması sonucunu doğurduğu durumlar da mevcuttur. İstanbul avukatının rolü tam olarak bu gibi durumlarda daha da önemli bir hale gelmektedir. Duruşmada hangi soruların sorulacağı, hangi beyanların verileceği, hangi delillerin hangi kurumlardan isteneceği gibi bilgilerin İstanbul avukatı tarafından iyi bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Hukuk Davalarında

Hukuk davalarının hangi mahkemede ve hangi ilde açılacağının da doğru tespiti hak maddi olarak kayba uğramamanız adına önemlidir. Örneğin İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması gereken bir davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması halinde yetkisizlik kararı ile karşı karşıya kalınması sonucunu doğurabilmektedir. Yine aynı şekilde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması gereken bir davanın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılması halinde de mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilebilecektir. Bu anılan yetkisizlik veya görevsizlik kararlarında başvuru halinde dosya yetkili ve görevli mahkemelere gitmekte ise de hem süre kaybı yaşanacak olup; hem de karşı vekalet ücreti ile yargılama giderlerini ödemek zorunda kalınacaktır. Bu gibi durumlarda da İstanbul avukatının rolü ön plana çıkmaktadır. Zira İstanbul avukatı tarafından yapılması gereken öncelikli iş yetkili ve görevli mahkemenin tespitidir. Böylelikle olası bir hak ve süre kaybının önüne geçilmektedir.

Netice olarak yukarıda değindiğimiz hususlar göz önüne alındığın İstanbul avukatının rolünün ne denli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramamak adına en iyi İstanbul avukatı ile hukuki süreçlerin takip edilmesi hayati bir önem taşımaktadır.

Hizmetlerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?