İSTANBUL AVUKATININ ÖNEMİ

İstanbul avukatının önemi hukuki ihtilaflarınızda ortaya çıkmaktadır. Hukuk sistemimizde birtakım usul kuralları benimsenmiştir. Bu usul kurallarına aykırılık hallerinde ise yine birtakım sonuçlar belirlenmiştir. Hal böyle iken İstanbul avukatının önemi daha da artmaktadır. Lakin usul kurallarının bilinmemesi durumlarında hak kayıplarına sebebiyet verilecektir. Bu anlamda İstanbul avukatı olarak hizmet vermekte olan ofisimiz ile iletişime geçilmesi hak kayıplarının önüne geçecektir. Duruşmaların takibi, kesin sürelere riayet edilmesi ve dilekçelerin sunulması gibi konularda İstanbul avukatının önemi ortaya çıkmaktadır.

Usul Kuralları

Hukuk salt esas yönünden değil; usul kurallarının da bulunduğu bir daldır. Bu anlamda atlanılacak en ufak bir detay ileride telafisi güç zararların doğmasına sebebiyet verecektir. Örneğin; hukuk davaları açısından delil dilekçesinin sunulması süre şartına tabi tutulmuştur. Belirtilen kesin süre içerisinde delil listesinin sunulmaması halinde mevut delillerin değerlendirmeye tabi tutulmayacağı sonucu ortaya çıkacaktır. Bu doğrultuda da davanın aleyhinize sonuçlanma ihtimali doğacaktır. Anılan durumların gerçekleşmemesi adına İstanbul avukatının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. İstanbul avukatı olarak hizmet vermekte olan ofisimiz hukukun her alanında müvekkillerine destek sağlamaktadır. Mevcut durum ve ilerleyen süreçte karşılaşılması ihtimal durumlara karşın müvekkillerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hukuki ihtilaflarınızda profesyonel destek alınmaması durumların da pek çok hak kaybı ile karşılaşılması muhtemel durumlardandır. Anılan hak kayıplarının önüne geçmek adına sürecin başında İstanbul avukatı ile çalışılması gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi güç zararlar ortaya çıkabilecektir.

Sözleşme Hazırlanması

İstanbul avukatının önemi aynı zamanda hazırlanması gerekli evraklarda da ortaya çıkmaktadır. İstanbul avukatı olarak müvekkillerimize sözleşme hazırlanması konusunda da hukuki destek verilmektedir. Sözleşme her iki tarafın da mutabakata vardığı ve işin detaylarının belirtildiği yazı olarak tanımlanabilir. Yapılan sözleşmelerin menfaatinizi koruması ise sözleşmenin tarafı olan kişilerin başlıca amaçlarındandır. Ancak buna rağmen gündelik hayatta pek çok sözleşmede sorunlar yaşandığı da bilinen bir gerçektir. Esasen buradaki sorunların sözleşmenin imza anında düşünülmemesi sebebiyle ortaya çıktığı da sabittir. Bu doğrultuda sözleşmeye taraf olanların imzalamış olduğu sözleşmeyi iyi bir şekilde hazırlaması ve kendi menfaatini koruyacak bir şekilde düzenlemesi esastır. Bu doğrultuda da İstanbul avukatının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Yine hukuk sistemimizde birtakım sözleşmelerde şekil şartı aranmaktadır. Şekil şartından kasıt sözleşmenin belirli bir düzen dahilinde veyahut kanunun öngördüğü yer ve şekilde yapılması olarak da adlandırılabilir. Kanunun öngörmüş olduğu şekil şartlarına aykırılık durumlarında ise geçerli bir sözleşmeden bahsedilemeyeceğinden; burada sözleşmede belirtilen maddeler de geçerli olmayacaktır. Hal böyle iken hangi konuda sözleşme düzenlendiği ve düzenlenecek olan sözleşmenin şekil şartına tabi olup olmadığı hususlarının bilinmesi gerekmektedir.

İstanbul avukat ofisi olarak hazırlanacak olan sözleşmelerde, sözleşmenin konusu doğrultusunda gerekli olan hukuki bilgilendirme tarafımızca yerine getirilmektedir. Böylelikle sözleşme ile varılması hedeflenen amaca sağlıklı bir şekilde ulaşılmaktadır. Aksi durumlarda sözleşme ile ulaşılması istenen hedef sonuçsuz kalmaktadır. Lakin bu gibi durumlarda kanunun ön gördüğü şekil şartları mevcuttur. Şekil şartlarının neler olduğunun ve hangi tip sözleşmeler için şekil şartlarının mevcut olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir. Hal böyle iken İstanbul avukatının önemi ortaya çıkmaktadır. Hakeza sözleşmeler gibi bazı durumlarda sözleşmenin tarafları konusunda da ihtilaflar yaşanmaktadır. Lakin sözleşmenin tarafı olan kişilerin sözleşme imzalamaya ehil kişiler olması gerekmektedir. Aksi durumda yine sakat bir sözleşme sonucu ortaya çıkmaktadır. Ve aynı şekilde böyle bir durum karşısında da yine sözleşme ile ulaşılması hedeflenen amaç sonuçsuz kalmaktadır. Anılan durumlar hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için İstanbul avukat ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetlerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?