İstanbul Avukatı Staj

İstanbul avukat stajına Türk Hukuk Fakültelerinden mezun olmuş veya yabancı memleket Hukuk Fakültesinden mezun olup Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi alan kişiler başvuru yapabilmektedir. İstanbul avukat stajı 1 yıl sürmektedir. Bu bir yıllık staj süresinin ilk altı ayı adliyede yapılmaktadır. İstanbul’da Çağlayan Adliyesi, Anadolu Adliyesi, Bakırköy Adliyesi ve Silivri Adliyesi’nde avukatlık stajı yapılabilmektedir. İlk altı aylık dönemde yapılan adliye stajı aşağıdaki süre ve sırayla yapılmaktadır.

  • Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,
  • Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,
  • Asliye Ceza Mahkemesinde on beş gün,
  • Sulh Ceza Mahkemesinde on beş gün,
  • Sulh Hukuk Mahkemesinde on beş gün,
  • Asliye Hukuk Mahkemesinde(Ticaret Mahkemesi ve İş Mahkemesi dahil) bir buçuk ay,
  • İcra Tetkik ve İcra Dairesinde bir ay 

İstanbul avukat stajının ilk altı ayı bu şekilde adliyede tamamlandıktan sonra ikinci altı aylık avukat yanı stajı başlamaktadır. İstanbul avukatı olmaya aday olan stajyer avukatlar ikinci altı aylık sürede meslekte en az 5 yıl kıdeme sahip bir İstanbul avukatının yanında staj yapabilmektedir. İstanbul avukat stajının avukat yanı olan bölümünde birçok iş ve işlem yapılabilmektedir. Stajyer avukat bu süre zarfında adliyedeki kalem işlemlerinin takibini yapabilmektedir. Ayrıca dava ve icra dosyalarını da avukat gibi inceleme hakkı bulunmaktadır. Yine stajyer avukat, yanında staj gördüğü İstanbul avukatının muvafakatnamesi ile İcra Hukuk Mahkemeleri ve Sulh Hukuk Mahkemelerindeki duruşmalara katılabilmektedir. Muvafakatname ile duruşmalara katılan stajyer avukat aynı İstanbul avukatı gibi duruşmalarda beyanda ve talepte bulunabilmektedir. İstanbul avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk büromuzda staj yapan avukatlara son derece ihtimam gösterilmektedir. Staj yapan avukatlara mesleki tecrübe kazandırılmakta ve staj bitiminde avukatlık mesleğini layıkıyla yapabilmeleri için ciddi bir çaba sarf edilmektedir. İstanbul avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk büromuzda stajyer avukatlara ilk olarak dilekçe yazım teknikleri öğretilmektedir. Aynı zamanda adliye işleyişinin nasıl olduğu, mahkeme kalemlerindeki işlerin takibi, Uyap sisteminin çalışma şekli, dosyanın nasıl incelendiği gibi birçok konuda eğitim verilmektedir. Özetle İstanbul avukat stajını yerine getiren stajyerlere İstanbul avukatı olarak karşılaşabilecekleri herhangi bir olayda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği tarafımızca titizlikle öğretilmektedir. 

Hizmetlerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?