İstanbul İş Hukuku Avukatı

İstanbul avukat ücreti sıklıkla aratılan konuların başında gelmektedir. Avukatlık ücreti dava konusuna göre değişkenlik göstermektedir. Yönetmelikte de maktu asgari ücret tarifesi her yıl yenilenmek sureti ile yayınlanmaktadır. Ayrıca yine İstanbul barosu tarafından da her yıl tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesi yayınlanmaktadır. İstanbul barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin kesin anlamda bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere söz konusu durum tavsiye niteliğindedir. Yine gerek tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde gerekse de yönetmelikte yayınlanan avukatlık ücretleri konudan konuya ve davanın görüldüğü yere göre değişkenlik göstermektedir. İstanbul avukat ücreti yine uzmanlık alanlarına ve davanın esasına göre de değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda her somut olay karşısında İstanbul avukat ücreti de değişkenlik göstermektedir. Ancak hukuki ihtilaflarınız anlamında yalnızca ücret noktasında bir değerlendirme yapılması da doğru bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır. Burada önemli olan husus ücretten ziyade esasen dava konusu olayda uzman ve profesyonel bir avukat ile çalışılmasıdır.

Günümüzde pek çok nedenden kaynaklı olarak öncelik olarak avukat ücreti hususu öne çıkmaktadır. Ücret konusu da önemli olmakla birlikte salt bu doğrultuda bir karar verilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ileride telafisi güç zararların meydana gelme ihtimali de ortaya çıkmaktadır. İstanbul avukat ihtiyacı halinde tarafımızla iletişime geçerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kurulmuş olduğumuz günden beridir müvekkillerimize alanında uzman kadromuz ile hukuki destek sağlamaktayız. Boşanma davası, gayrimenkul davası, miras davası, iş hukuku davası, icra iş ve işlemleri ve ceza davası başta olmak üzere hukuki ihtilaflarınızın tümü hakkında İstanbul avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Hukuki ihtilafın konusuna göre İstanbul avukat ücreti hususu da değişkenlik göstermektedir.

Hukuki ihtilafın konusu ve yapılması gerekli olan iş ve işlemler değerlendirilerek bir ücret kararlaştırılmaktadır. Kararlaştırılan ücret iş sahibi tarafından avukata ödenmesi gerekli olan ücrettir. Ayrıca Avukatlık Kanununda avukatlar adına ücretsiz iş yapma yasağı bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da ücretsiz iş yapılması halinde disiplin cezaları ile karşılaşılması muhtemel hale gelmektedir. Hakeza ilgili yasak aynı zamanda rekabet yasağının da doğal bir sonucudur.

Hizmetlerimiz

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?