Ceza Mahkemesi Makamları

İstanbul ceza avukatı olarak hizmet vermekte olan hukuk büromuz, ceza muhakemesi hukuku alanında işlerinizi titizlikle yürütmektedir. Ceza muhakemesi süjeleri arasında müdafiiler de yer almaktadır. Dolayısıyla İstanbul ceza avukatından müdafiilik hakkında bilgi alabilir onu müdafii olarak tayin edebilir ve yargılamanızın güvenle yürütümüne şahitlik edebilirsiniz. Ceza muhakemesi makamları üç ayaktan oluşmaktadır. Bunlar:

 Ceza muhakemesi kural olarak şarta bağlı olarak yapılmaz. Burada Cumhuriyet Savcısına büyük roller düşmektedir. Cumhuriyet Savcısı bir suç işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet Savcısının bir suç işlendiği bilgisini alması ihbar, şikayet veya kendi kendine görgü şahidi olması halleridir. Şikayet; maruz kalınan eylemi Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk makamlarına (polis, jandarma) bildirmek ve olayın araştırılarak faillerin cezalandırılmasının talep edilmesidir. İhbar ise bir kişinin suçun şüphelisini veya suç olan olayı yetkili makama bildirmesidir. Herkes ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Oysa şikâyet mağdur veya suçtan zarar gören kişilere tanınmış bir haktır. İhbar ve şikayet yapılırken ve daha sonrasında ifade verme aşamasında İstanbul ceza avukatına başvuru kaçınılmazdır. Zira normal ve yeterli bir hukuki bilgiye sahip olmayan vatandaş ve karşısında hukuki donanıma sahip kişiler yer almaktadır. Vatandaşların böyle anlarda kendilerini huzursuz ve suçlu gibi hissetmesi İstanbul Ceza Avukatından alınan destekle bertaraf edilecektir. Yaşanan olaylarda genel itibari ile vatandaşlar kendilerini yaptıkları suç olmayan eylemlerden dolayı da suçlu hissetmekte, ceza almaktan çekindikleri için şikayet haklarını kullanmaktan vazgeçmektedirler. Ancak İstanbul ceza avukatından aldıkları destekle eylemlerinin hukuki anlamda suç teşkil edip etmediğini öğrenebilecek ve bu doğrultuda haklarını savunabileceklerdir. Bir örnek verecek olursak; 5237 sayılı TCK gereğince hakaret suçu takibi şikayete tabi suçlardan bir tanesidir. Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlemesi halinde faile ceza verilmeyen veya cezada indirim yapılmasını gerektiren iki hali Türk Ceza Kanunu düzenleme altına almıştır:

1-Hakaret suçunun bir haksız fiile tepki olarak işlenmesi halinde faile ceza verilmeyebilir veya cezası 1/3’üne kadar indirilebilir (TCK m.129/1). Örneğin, evinin önündeki arabasına zarar veren kişiye hakaret eden araç sahibi kendisine karşı işlenen bir haksız fiile tepki olarak hakaret suçu işlemiştir.

2-Hakaret suçunun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde faile ceza verilmez (TCK md. 129/2). Örneğin, yüzüne yumruk atarak burnun kanamasına neden olan kişiye hakaret edilmesi halinde faile ceza verilemez.

Bu gibi durumlarda kişi şikayet hakkını kullanamayacağı gibi yanlış bir kanıya sahip olmaktadır. Ya da örneğin kişi kendisini yaralayan kişiye hakaret ettiği için ceza almaktan çekinip şikayette bulunmamaktadır. İstanbul ceza avukatından alınacak hukuki destekle bu yanlış kanılar giderilecektir.

 Ceza muhakemesinin genel anlamda şarta bağlı olmadığını belirtmiştik. Ancak bazı hallerde soruşturmanın yürümesi, kovuşturma aşamasına geçilmesi, yargılama yapılması ve bu yargılamanın devam etmesi belli şartların gerçekleşmesine veya belli engellerin bulunmamasına bağlıdır. Bunlara muhakeme şartları denmektedir. Bu şartların neler olduğu hakkında İstanbul ceza avukatını bilgisinden faydalanmakta yarar vardır. Ceza muhakemesi şartları Türk Ceza Kanunu gibi farklı farklı kanunlarda yer almaktadır. Ancak hangi kanunda yer aldığının bir önemi olmaksızın muhakeme şartları söz konusu olduğunda, zaman bakımından derhal uygulanırlık ilkesi söz konusu olacaktır. Bu şartlar şunlardır:

  • Şikayet
  • Talep (istem)
  • Müracaat (yazılı başvuru)
  • İzin
  • Sanığın akıl hastası olmaması 
  • Bekletici sorunun çözümü 
  • Önödeme
  • Uzlaşma 

Sonuç olarak tüm bu ve daha fazla bilgiye sahip olan İstanbul ceza avukatından ceza muhakemesi alanında hukuki destek alıp sürecin titizlikle yürütümüne şahit olabilirsiniz. Çoğu davanın sadece muhakeme şartları oluşmadan yargılama yapılmaması sonucunu doğurduğu da göz önünde bulundurulduğunda bu gibi problemler yaşamamak adına hukuki sürecin yürütümünü bizlere bırakabilirsiniz. Bu noktada varılabilecek en iyi sonuca ulaşmak adına İstanbul ceza avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Makalelerimiz :

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?