İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kapsamlı Anlatımı

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kapsamlı Anlatımı İş kazaları ve meslek hastalıkları, işyerinde veya işle ilgili faaliyetler sırasında meydana gelen ve çalışanların sağlığını etkileyen olaylardır. Bu alanda, İstanbul iş avukatı olarak, mağdur çalışanların haklarının korunması ve gerekli tazminatların alınmasında kritik bir rol oynuyoruz. İş Kazalarının Tanımı ve Hukuki Süreçleri İş Devamı…