Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası İstanbul Boşanma Avukatı perspektifinden bakıldığında, Tedbir Nafakası, boşanma davası devam ederken ve sonrasında maddi durumu daha zayıf olan eşin temel ihtiyaçlarını karşılaması için diğer eşe yükletilen geçici maddi destektir. Tedbir Nafakasının Amacı Tedbir Nafakası, boşanma sürecinin taraflardan birini maddi olarak mağdur etmemesi ve her iki tarafın da yaşam Devamı…